Holi Bryn Mir Williams o Salzburg, Awstria

Mae Bryn Mir Williams yn dod o Salzburg, Awstria, ond yn enedigol o Gran Canaria. Bu'n cystadlu fore Mercher yn y Rhuban Glas Offerynnol yn Eisteddfod Ynys Môn 2017. Nia Lloyd Jones fu'n ei holi ar Radio Cymru.

Gwrando ar raglenni'r Eisteddfod ar Radio Cymru.