'Perygl' i bobl hŷn gyda chynlluniau tai

Mae ymchwiliad wedi dechrau ar ôl i ddyn o ogledd Cymru dderbyn miloedd o bunnau yn llai na'r disgwyl ar ôl defnyddio cwmni sy'n prynu tai yn gyflym.

Dywedodd Meirion Hughes or elusen Age UK bod pryder bod cynlluniau sy'n targedu pobl hŷn yn datblygu i fod yn fwy soffistigedig.