Yws Gwynedd a Cherddorfa'r Welsh Pops yn Eisteddfod Genedlaethol 2017

Yws Gwynedd gyda Cherddorfa'r Welsh Pops yn perfformio yn Gig y Pafiliwn nos Iau 10 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

Roedd Yr Eira, Alys Williams a Mr Phormula hefyd yn perfformio gyda Huw Stephens yn cyflwyno'r noson. Owain Llwyd oedd yn gyfrifol am drefniannau'r gerddorfa.

Bydd y cyngerdd llawn i'w weld ar S4C yn fuan.