Dim sicrwydd wedi tirlithriad Ystalyfera

Mae rhai o drigolion Cwm Tawe wedi gorfod symud o'u tai oherwydd pryderon am dirlithriad.

Cafodd teuluoedd ar Heol Cyfyng yn Ystalyfera wybod bod rhaid gadael eu cartrefi yn syth oherwydd bygythiad gwirioneddol i'w diogelwch.

Mae Morgan Bendle yn 24 ac yn byw yn Ystalyfera, a bu'n rhaid iddi symud allan o'i chartref pan gafodd ei theulu wybod am sefyllfa'r tir.