Mwy o gwynion iechyd i'r Ombwdsmon

Ombwdsmon Gwasanaethu Cyhoeddus Cymru yn dweud ei fod yn "siomedig" fod nifer y cwynion am y gwasanaeth iechyd wedi cynyddu.