Pryder elusennau am gostau cyflogi gofalwyr dros nos

Mae nifer o elusennau sy'n gweithio â phobl sydd ag anableddau wedi dweud eu bod yn pryderu'n fawr am gostau cyflogi gofalwyr sy'n aros dros nos mewn cartrefi.

Yn ôl yr elusen MENCAP, maen nhw'n "wynebu'r argyfwng mwyaf yn eu hanes" ar ôl i Lywodraeth y DU ddweud y dylai gofalwyr gael yr isafswm cyflog cenedlaethol yn hytrach nag un taliad.

Mae'r gofalwyr hefyd yn gallu hawlio gwerth chwe blynedd o ôl-daliadau.

Iwan Griffiths fu'n clywed hanes teulu o Lanelli sy'n poeni am y sefyllfa.