Fideo torfol: Eden - Paid â Bod Ofn

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 fe ofynnon ni i chi fod yn rhan o fideo torfol arbennig ar gyfer un o glasuron Eden. Wnaethoch chi ddim siomi!

Tra fo'r band yn perfformio i filoedd ar Lwyfan y Maes ar y nos Wener, fe aethoch chi ati i ffilmio eich hunain yn mwynhau, dawnsio a chyd-ganu!