Arfon Jones yn anhapus gydag ymateb Newsnight

Mae Arfon Jones wedi disgrifio'r ymateb i'w lythyr fel un "sefydliadol Prydeinig".