Croesawu gwasanaeth i bobl drawsryweddol yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd gwasanaeth newydd ar gyfer hunaniaeth rywedd ar gael yng Nghymru am y tro cyntaf.

Y nod ydy gwneud yn siŵr bod oedolion ddim yn gorfod teithio dros y ffin er mwyn cael gofal.

Fe ddywedodd Joe wrth bobl ei bod yn drawsryweddol pan oedd hi'n 14 oed, ac roedd yn rhaid iddi deithio i Lundain er mwyn derbyn triniaeth.

Mae'n croesawu'r newyddion gan ddweud bod hyn yn dangos bod "pobl yn cymryd o ddifri iechyd pobl traws".