Nifer ymwelwyr yn rhoi pwysau ar yr Wyddfa

Cerdded i gopa'r Wyddfa ydi un o'r prif atyniadau yng Nghymru yn ystod misoedd yr haf.

Ond cymaint bellach ydi'r pwysau ar y mynydd fel bod ymwelwyr yn cael eu hannog i ddod ym misoedd Medi a Hydref.

Yn ôl Partneriaeth yr Wyddfa, fe fyddai perswadio pobl i ddod yn hwyrach yn y flwyddyn yn llesol i'r mynydd ac yn ymestyn tymor yr ymwelwyr.

Sion Tecwyn aeth i gopa'r mynydd ar benwythnos Gŵyl y Banc i weld beth oedd y problemau.