'Angen i'r bwrdd iechyd ddysgu gwersi'

Yr Ombwdsmon Nick Bennett yn dweud fod angen i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ddysgu gwersi yn dilyn marwolaeth dynes oedd yn aros am wely.