Pryder am gwymp yn y nifer sy'n astudio Llên Gymraeg

Wrth iddi ddechrau ar ei swydd mae Bardd Plant Cymru'n poeni am y cwymp yn nifer y disgyblion sy'n astudio Llenyddiaeth Gymraeg fel pwnc TGAU.

Erbyn hyn ychydig dros hanner y disgyblion Cymraeg iaith gyntaf sy'n eistedd yr arholiad Llenyddiaeth Gymraeg.

Yn ôl Casia Wiliam byddai parhad i'r duedd honno'n peryglu ein diwylliant.