Gwaith atgyweirio i bier Bangor

Bydd £1m yn cael ei wario ar y pier ym Mangor fel rhan o'r gwaith atgyweirio mwyaf ar y strwythur ers 30 mlynedd.

Penderfynodd y cyngor fod angen gweithredu ar unwaith er mwyn osgoi unrhyw ddirywiad pellach.