Hanes Catrin, Steff a Gareth yng nghanolfan Tŷ Penrhyn.

Mae 'na gynlluniau i ymestyn gwasanaeth unigryw yn y gogledd i helpu pobl sy'n gaeth i gyffuriau ac alcohol.

Cafodd canolfan Tŷ Penrhyn ym Mangor ei sefydlu ddwy flynedd yn ôl gan wasanaeth Gwellhad Gogledd Cymru, neu NWRC.

Mae Tŷ Penrhyn yn cynnig cefnogaeth i dros ugain o breswylwyr, yn ogystal ag ymwelwyr dyddiol o fewn eu cymuned.

Mi gafodd y Post Cyntaf wahoddiad arbennig i'r ganolfan gan dri sy'n gwneud defnydd o'r gwasanaethau yno, sef Catrin Owen, Steff Jones a Gareth Parry.

Mae'r tri, rhyngddyn nhw, wedi bod yn gaeth i gyffuriau am 40 mlynedd, ond bellach yn rhydd o gyffuriau.