'Sioc' dynes wedi sylwadau honedig am y Gymraeg

Mae dynes o Lanbedr Pont Steffan yn dweud ei bod mewn "sioc" wedi digwyddiad honedig ble gafodd ei sarhau am siarad Cymraeg â'i phlentyn.

Yn ôl Elin T Jones, roedd hi wrthi'n egluro enwau ffrwythau i'w merch, Elena, pan glywodd y sylwadau honedig.

Mae cyn-Gomisiynydd Cydraddoldeb Hiliol Cymru wedi galw am ddatganoli mwy o rymoedd os does dim parodrwydd yn San Steffan i fynd i'r afael â'r math yma o ddigwyddiadau.