Codi ffioedd ar fyfyrwyr: Barn disgybl yn 1997

Cafodd ffioedd prifysgolion eu cyflwyno ar draws Prydain yn 1998.

Dyma Carla Bartlett, oedd yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun y Cymer yn 1997, yn rhoi ei barn am y syniad o gyflwyno ffioedd ar gyfer darpar fyfyrwyr.