Mwy o fyfyrwyr yn dewis byw gartref medd athrawes

Mae Carla Bartlett, sydd yn athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, yn dweud bod mwy o ddarpar fyfyrwyr yn dewis byw gartref yn hytrach na mynd i brifysgolion ymhellach i ffwrdd am fod ffioedd a chostau prifysgolion wedi cynyddu.

Nid dyna oedd y sefyllfa meddai pan oedd hi yn mynd i'r brifysgol.

Mae'r athrawes yn trafod sut mae'r byd addysg wedi newid ers cyfnod y refferendwm yn 1997, 20 mlynedd yn ôl.