Mam yn codi llais ynglŷn â chyflwr prin

Mae mam o Wynedd yn poeni nad oes digon o ymwybyddiaeth o'r cyflwr prin yr oedd hi'n dioddef ohono pan roddodd enedigaeth i'w thrydedd ferch.

Gallai'r cyflwr 'placenta accreta' - cyflwr sy'n effeithio ar tua un o bob 6,000 o fenywod beichiog - fod wedi peryglu bywyd Ceri Bostock a'i babi.