Newid deddfau cefn gwlad am 'golli busnes'

Mae ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru sy'n edrych ar newid deddfau'n ymwneud â chefn gwlad yn "gwbl anghyfiawn", yn ôl undebau amaethyddol mwyaf Cymru.

Ymhlith y newidiadau sy'n cael eu hystyried mae'r syniad o roi hawl i bobl seiclo a marchogaeth ar lwybrau cyhoeddus.

Yn ôl Hedd Pugh o Undeb Amaethwyr Cymru gallai'r newidiadau olygu y bydd nifer o ffermwyr yn colli busnes.

Cyhoeddwyd