Galw i gyflwyno swyddogion llesiant mewn ysgolion

Mae plant mor ifanc â chwech oed wedi hunan niweidio mewn ysgolion yng Nghymru, yn ôl ymchwil gan BBC Cymru.

Mae undeb addysg yr NEU wedi annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno swyddogion llesiant mewn ysgolion i fynd i'r afael â'r broblem.

Dywedodd swyddog polisi NEU Cymru, Owen Hathway mai "nid rôl athrawon yw bod yn swyddogion y gwasanaethau cymdeithasol".

Mae'r llywodraeth yn dweud y byddan nhw'n gwneud "cyhoeddiad pwysig yn fuan".