Darogan trin cleifion trwy dechnoleg yn y dyfodol

Yr Athro Ceri Phillips yn darogan y bydd technoleg yn cael ei ddefnyddio fwy yn y dyfodol wrth drin cleifion.