Gobeithio trin mwy o gleifion yn y gymuned yn y dyfodol

Mae Dr Ian Harris yn gobeithio bydd mwy o bobl yn gallu cael eu trin yn y gymuned yn y dyfodol