'Effaith bositif' gwisgo sliperi yn yr ysgol

Mae disgyblion ysgol gynradd yn Sir Ddinbych yn cael eu hannog i wisgo sliperi yn y dosbarth er mwyn teimlo yn fwy cyfforddus.

Yn ôl Ffion Hughes, athrawes Blwyddyn 2 yn Ysgol y Parc, Dinbych, mae yna effaith positif wedi bod ers i'r plant ddechrau gwisgo'r sliperi yn hytrach na'u hesgidiau.