Ydy datganoli wedi gwneud gwahaniaeth?

Y Prif Weinidog Carwyn Jones yn dadlau fod y Cynulliad wedi llwyddo i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl Cymru yn ystod ei 20 mlynedd o fodolaeth.