'Adolygiad S4C yn annhebygol o greu mwy o incwm'

Ar ben blwydd S4C yn 35 oed mae'r prif weithredwr newydd, Owen Evans, yn dweud nad yw'n credu y bydd adolygiad annibynnol o'r sianel yn dod â mwy o incwm.

Mae'n croesawu'r adolygiad ac yn gobeithio y bydd cyllideb S4C yn ystyried chwyddiant.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn dweud y byddant yn "syfrdan" os na fydd cynnydd yng nghyllideb S4C wedi'r adolygiad.