Ymosodiad Manhattan: Wyth wedi eu lladd

Mae wyth o bobl wedi cael eu lladd ac 11 wedi'u hanafu ym Manhattan yn Efrog Newydd.

Mae un person wedi cael ei arestio wedi i gerbyd daro pobl ar hyd llwybr i gerddwyr a beicwyr yn y ddinas.

Dywed yr awdurdodau fod y digwyddiad yn ymosodiad terfysgol.

Yn ôl adroddiadau, y dyn oedd Sayfullo Saipov, mewnfudwr o Uzbekistan a ddaeth i'r Unol Daleithiau yn 2010.

Mae gohebydd BBC Cymru Aled Scourfield yn Efrog Newydd, a bu'n rhoi ei argraffiadau am y digwyddiad ar raglen y Post Cyntaf.