Pryder am sefydliad diabetes 'camarweiniol'

Mae elusen genedlaethol Diabetes UK yn rhybuddio pobl am fusnes newydd sy'n cynnig cyngor i bobl sy'n dioddef o'r cyflwr.

Dywedodd Diabetes UK Cymru, sy'n gweithredu ers 1934, fod busnes newydd sy'n hyrwyddo eu hunain fel Diabetes.Cymru yn cynnig "cyngor catastroffig posib".

Dywedodd Cyfarwyddwr Diabetes.Cymru, Eryl Vaughan ei fod wedi newid y cyngor oedd yn cael ei gynnig ar wefan, a bod nifer o sefydliadau gydag enwau tebyg, ac ni ddylai hynny fod yn broblem.

Elis Roberts sy'n holi Eryl Vaughan.