Cyfradd llog yn codi: Yr ymateb yng Nghaernarfon

Am y tro cyntaf mewn dros ddegawd mae Banc Lloegr wedi codi cyfradd llog.

Mae'r gyfradd sail wedi codi i 0.5% - 0.25% yn uwch. Mae'n golygu morgeisi drytach i lawer - ond gwell llog ar gynilion hefyd.

Ellis Roberts aeth i Gaernarfon i gasglu'r ymateb.