Prinder staff yn taro'r ymateb i alwadau ambiwlans

Yn ôl ymchwiliad gan BBC Cymru, mae ambiwlansys wedi methu ymateb i alwadau brys yn gyson oherwydd prinder staff.

Dros gyfnod o bedair wythnos rhwng Gorffennaf ac Awst eleni roedd hyd at saith o gerbydau heb griwiau yn ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Adroddiad Rhys Williams.