Galw am roi hwb i Landysul

Daeth dros 100 o bobl ynghyd mewn cyfarfod cyhoeddus yn Llandysul nos Wener i drafod yr heriau sy'n wynebu'r dre' wrth i'r banc olaf baratoi i gau ei ddrysau ddiwedd y mis.

Mae'r swyddfa bost a nifer o siopau eisoes wedi gadael y Stryd Fawr.

Roedd y rhai wnaeth fynychu'r cyfarfod nos Wener yn teimlo bod yn rhaid wynebu'r her yn fuan er mwyn osgoi dirywiad pellach.