Lyncs yn achosi pryder i ffermwyr

Mae ffermwr yn Borth ger Aberystwyth yn honni iddo weld cath fawr yn yr un cae ag wyth o ddefaid marw.

Yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru, mae methiant yr awdurdodau i ymateb yn dangos diffyg dealltwriaeth o ddifrifoldeb y sefyllfa.

Fe lwyddodd cath 'Lyncs' i ddianc o ganolfan anifeiliaid gwyllt yn ddiweddar, ond mae'r perchnogion yn gwadu'r posibilrwydd mai'r anifail hwnnw laddodd y defaid.

Fe all ambell lun yn adroddiad Mari Grug beri loes.