Digido gwaith Pantycelyn i gofnodi'r trichanmlwyddiant

Fel rhan o ddathliadau tri chan mlwyddiant geni'r emynydd William Williams Pantycelyn, mae'r Llyfrgell Genedlaethol ar fin cyhoeddi fersiynau digidol o'r casgliad cyfan.

Mae'n cynnwys nawdeg o weithiau a phedair mil o dudalennau.

Daw'r datblygiad yn dilyn beirniadaeth gan rai, o'r diffyg sylw mae'r garreg filltir wedi ei gael gan Lywodraeth Cymru. Adroddiad Mari Grug.