Carwyn Jones: 'Dim dewis' ond cyfeirio achos Sargeant

Mae Carwyn Jones wedi dweud fod Carl Sargeant yn wynebu ymchwiliad oherwydd digwyddiadau yn ymwneud â menywod.

Ddydd Gwener fe wnaeth y prif weinidog ad-drefnu ei gabinet, gydag AC Alun a Glannau Dyfrdwy yn un o'r rheiny a gollodd eu swyddi fel gweinidog.

Ar y pryd fe ddywedodd Mr Sargeant bod y datblygiad yn "sioc" ac nad oedd yn gwybod beth oedd natur yr honiadau.

Mae wedi galw am ymchwiliad "brys" er mwyn gallu clirio'i enw.