Owen Evans yn sgwrsio efo Dewi Llwyd

Mae prif weithredwr newydd S4C wedi datgelu nad oes sicrwydd y bydd yn symud i Gaerfyrddin wrth i'r sianel ad-leoli ei phencadlys i'r dref.

Yn ystod sgwrs ben-blwydd ar Raglen Dewi Llwyd ar BBC Radio Cymru fore Sul, dywedodd Owen Evans nad oedd "yn siŵr" os bydd ef yn bersonol yn symud i Gaerfyrddin, unwaith y bydd S4C yn symud i ganolfan Yr Egin.