Carl Sargeant: 'Colled enfawr ar draws y pleidiau'

Mae'r ymgynghorydd gwleidyddol, Darran Hill yn dweud fod Carl Sargeant wedi cael dylanwad cryf ar wleidyddiaeth Cymru dros y blynyddoedd.

Roedd o'n flaenllaw yn yr ymgyrch i ethol Carwyn Jones yn brif weinidog, ac fe aeth "dros hanner" y ddeddfwriaeth ar ôl refferendwm 2011 drwy ei ddwylo.