Datblygiad niwclear posib yn Nhrawsfynydd?

Mae disgwyl i Lywodraeth San Steffan gyhoeddi y bydda nhw'n cyfrannu hyd at £100m tuag at ddatblygu adweithyddion niwclear bychain.

Mae Trawsfynydd wedi ei grybwyll fel un safle posib ac mi allai datblygiad o'r fath greu cannoedd o swyddi.

Ond mae rhai arbenigwyr yn dadlau nad ydi'r achos dros gynlluniau o'r fath wedi ei brofi.

Dyma adroddiad Sion Tecwyn.