'Rhwystredigaeth' am ddiffyg rheoleiddio busnesau trin gwallt

Mae pennaeth un o ddarparwyr hyfforddiant trin gwallt mwyaf Cymru yn dweud ei bod yn "rhwystredig" bod y diwydiant dal ddim yn cael ei reoleiddio.

Dywedodd Shirley Davis-Fox o ISA Training bod angen rheoleiddio ar frys.

Mae'r cwmni'n galw ar wleidyddion a'r cyhoedd i gydnabod a pharchu'r proffesiwn, sy'n werth hyd at £280m y flwyddyn i'r economi.

Adroddiad Jacob Ellis ar gyfer Newyddion 9.