Fideo: Plant yn dynwared Siôn Corn

Beth yw'r peth cyntaf sy'n croesi meddyliau plant pan chi'n gofyn iddyn nhw ddynwared Siôn Corn?

Mwynhewch wrth i rai o blant Academi Berfformio Caerdydd geisio dynwared y dyn mawr. Mae'u hymdrechion yn amrywio o'r arferol i'r doniol a'r bisâr!