Cip ar rai ardaloedd o Gymru dan flanced o eira

Disgynnodd eira mewn ardaloedd o Gymru fore Gwener, gydag ysgolion yn cael eu cau a rhybuddion am beryglon ar y ffyrdd.

Dyma gip ar y golygfeydd mewn rhai rhannau o'r wlad.