Eira'n effeithio ar ffyrdd a rheilffyrdd Cymru

Achosodd eira drafferthion mewn rhannau o Gymru ddydd Sadwrn, wrth i drenau gael eu canslo a ffyrdd eu cau.

Mae rhybudd oren mewn grym o 04:00 fore Sul wrth i ragolygon awgrymu bydd yr amodau'n gwaethygu.