Ffermwr yn achub lorïau llaeth oedd yn sownd

Cafodd nifer o gerbydau eu heffeithio gan yr amodau anodd ar y ffyrdd mewn rhannau o Gymru ddyd Sul.

Dyfrig Rees, ffermwr o Geredigion, sy'n esbonio sut y gwnaeth e achub dwy lori laeth oedd yn sownd ar ochr ffordd.