Dylanwad y diweddar Aneurin Jones ar ei wŷr, Ifan Gwynedd

Eleni bu farw'r artist adnabyddus Aneurin Jones.

Ond mae ei ddylanwad ef wedi bod yn fawr ar ei wŷr, Ifan Gwynedd sydd hefyd yn hoffi arlunio.

Hunan bortreadau a thirluniau'r ardal yw'r hyn sydd yn cymryd diddordeb y dyn ifanc, 18 oed.

Aled Scourfield fu'n ei holi ar ran Cymru Fyw.