Yn barod i ymateb dros gyfnod y Nadolig

Mae Tîm Achub Mynydd Llanberis yn disgwyl Nadolig prysur eto eleni, gan ddweud nad ydyn nhw'n ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn derbyn dros 200 o alwadau y flwyddyn am gymorth.

Maen nhw'n dweud bod trefniadau mewn lle ar gyfer ymateb i alwadau brys dros gyfnod yr ŵyl, ac mae hynny'n cynnwys galw hofrennydd Gwylwyr y Glannau pan fo angen.

Mae'r achubwyr yn cael eu galw'n gyson i Grib Goch - ardal lle "yn aml iawn mae pobl yn rhewi yn eu hunfan ... gan fod yr ochrau mor serth".