'Heb yr arian, fyddwn i ddim wedi gwella'

Mae elusennau'n dweud eu bod wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y plant a phobl ifanc sy'n eu ffonio ynglŷn â hunanladdiad.

Dywedodd Childline Cymru wrth raglen Newyddion 9 eu bod wedi delio ag 20% yn fwy o alwadau'n ymwneud â hunanladdiad dros y flwyddyn ddiwethaf.

Sefydlodd Julie Joseph elusen i helpu pobl ifanc wedi i'w merch Gabrielle ladd ei hun yn 2011.

Amy Holloway sy'n esbonio sut y mae arian o'r gronfa honno wedi ei helpu hi.