Ysbyty Gwynedd yn arloesi gyda system rhybudd cleifion

Mae wardiau yn Ysbyty Gwynedd ymhlith y cyntaf yn Ewrop i ddefnyddio technoleg arloesol sy'n arddangos statws iechyd pob claf.

Mae sgrin gyfrifiadurol yn rhybuddio os oes pryder bod claf yn ddifrifol wael.

Y nyrs Ffion Owen fu'n esbonio yn fwy manwl sut mae'r dechnoleg yn gweithio i'n Gohebydd Iechyd, Owain Clarke.