Rhybudd i ffermwyr wrth i ffigyrau awgrymu fod lladrata ar gynnydd

Mae yna rybudd i ffermwyr fod yn wyliadwrus wrth i ffigyrau cwmni yswiriant ddangos fod lladrata ar gynnydd.

Yn ôl NFU Mutual, roedd yna gynnydd o 20% o ladrata o'r fath drwy Brydain yn ystod y 12 mis diwethaf.

Dywedodd llefarydd fod "ton newydd o ladron sy'n benderfynol o lwyddo."

Ac mae Heddlu Dyfed Powys wedi rhybuddio ffermwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth ar ôl i nifer o feiciau cwad gael eu dwyn yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y misoedd diwethaf.

Adroddiad Ellis Roberts.