Ceisio 'sicrhau dyfodol' gwyddau prin yng Nghymru

Mae tagiau electronig sydd wedi'u gosod ar rai o adar mwyaf prin Ewrop wedi darparu "data allweddol" allai helpu diogelu dyfodol y rhywogaeth, medd ymchwilwyr.

Mae'r RSPB yn amcangyfrif bod poblogaeth gwyddau talcen-wen yr Ynys Las yng ngwarchodfa Ynyshir ger Machynlleth wedi gostwng 83% ers 1990.

Adroddiad Steffan Messenger.