Cwtogi ar wasanaethau cerdd Wrecsam yn sefyllfa 'drist'

Fe fydd Cynghorwyr Sir Wrecsam yn penderfynu ddydd Mawrth a fyddan nhw'n torri nôl ar wasanaethau cerdd mewn ysgolion.

Mae dros 15,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw arnyn nhw i ail-ystyried.

Mae'n rhan o'r ymdrechion i arbed £4.5m yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae cerddorion a'r rheini sy'n defnyddio'r gwasanaeth wedi disgrifio'r sefyllfa fel un "drist".

Dyma adroddiad Dafydd Evans.