A oes digon o Gymraeg yn yr Hen Lyfrgell?

Oes digon o Gymraeg yn cael ei siarad yng nghanolfan yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd, neu ydy Cymry Cymraeg yn rhy groendenau wrth gwyno nad yw rhai o weithwyr y caffi yn medru'r iaith?

Mae'r cytundeb rhwng y Cyngor Sir a'r caffi yn dweud yn glir y dylai pob aelod o staff sy'n cyfarch ymwelwyr allu siarad Cymraeg.

Ond yn ôl cyfarwyddwr dros dro'r Hen Lyfrgell, mae yna brinder siaradwyr Cymraeg yn ceisio am swyddi.

Adroddiad Ellis Roberts.