Trefn gofrestru yn rhoi rhai myfyrwyr Cymru 'dan anfantais'

Mae rhai o fyfyrwyr prifysgolion Cymru yn dweud ei bod hi'n rhy anodd cyflwyno traethodau a sefyll arholiadau yn Gymraeg.

Mae'n rhaid iddyn nhw gofrestru i wneud hynny yn ystod wythnosau cyntaf y tymor - a'r ddadl ydi bod hynny'n eu rhoi dan anfantais.

Ond yn ôl y prifysgolion, mae'n rhaid gwneud trefniadau priodol ar gyfer marcio'r papurau.

Dyma adroddiad Gareth Pennant.